×
« powrót
  06 maja 2013

  Zaufaj pewnym rozwiązaniom – bezpieczny kurs PSO Flota

  Kluczowe znaczenie dla klienta flotowego, w obliczu rosnących wymagań rynkowo-gospodarczych, ma optymalizacja kosztów zarządzania serwisem ogumienia. Przekłada się to nie tylko na pole ekonomiczne czy też jakościowe, ale przede wszystkim na stopień dopasowania modelu obsługi do aktualnych potrzeb. Gwarancją osiągnięcia założeń jest koncentracja obsługi floty w ramach umowy z dostawcą o ogólnopolskim zasięgu. Z tych też względów sieć PSO Flota w pełni odpowiada potrzebom rynku i klienta.

  Wybór dostawcy usług serwisu ogumienia zaczyna się z reguły od estymacji kosztów we flocie, porównania ofert oraz analizy czynników makro i mikroekonomicznych. PSO w ramach swojej oferty wyróżnia się elastycznością, potencjałem i skutecznością działań. Decydując się na skorzystanie z usług sieci PSO Flota, czyli powierzając ten obszar obsługi floty specjalistom, klient otrzymuje przewagę, która pozwala mu na skupienie się na podstawowej działalności firmy.

  PSO Flota w zakresie obsługi ogumienia jest jednym z największych projektów flotowych w Polsce. Doświadczenie budowane od 2002 roku pozwala proponować rozwiązania, które umożliwiają klientom sprawniejszą i wygodniejszą wymianę opon i felg oraz korzystanie z wszelkich dodatkowych usług z tym związanych, w obrębie sieci liczącej blisko 120 certyfikowanych serwisów.

  Program flotowy PSO skierowany jest do firm posiadających flotę samochodów lub zarządzających parkiem pojazdów. W zależności od profilu działalności klienta, jak również jego oczekiwań, program jest modyfikowany i indywidualnie dostosowywany. Specyfika posiadanych przez klienta pojazdów wymaga szerszego spojrzenia, bardzo precyzyjnego określenia modelu obsługi oraz uwzględnienia czynników wewnętrznych, mających wpływ na park samochodowy.

  Branża oponiarska bardzo dynamicznie się rozwija, w szczególności w obszarze produktów flotowych. Kierunek zmian jest wyznaczany poprzez rosnącą konkurencyjność oraz wprowadzane ulepszenia, dające wymierne przełożenie na lepszą kontrolę, a co za tym idzie – redukcję kosztów. Dostawcy muszą odpowiadać na coraz to nowsze oczekiwania klienta, na kształt modelu zachodniego. PSO dostrzega elementarne znaczenie tych wartości, opierając na nich strategię rozwoju i cele długofalowe, wykraczające poza rynkowe standardy.

  Centralną częścią działalności jest system wspierający proces wymiany danych – ExtranetPSO. Oprogramowanie to zawiera szereg funkcjonalności niezbędnych do profesjonalnej administracji ogumieniem pojazdów. Program oferuje fleet managerowi dostęp do: bieżącego podglądu kosztów, szczegółowych raportów, magazynu depozytów, modułu rezerwacji i relokacji opon itd. Obsługą operacyjną systemu, jak i procesu wymiany opon, zajmuje się Biuro Obsługi Klienta PSO, gwarantujące stałą opiekę osobistego doradcy.

  Celem PSO Flota jest pełne wsparcie klienta w oparciu o spersonalizowany pakiet,  zawierający m.in.: dobór ogumienia, aktualizację bazy danych, sezonowy plan kosztów, raporty o stanie ogumienia. Rok 2013 traktujemy jako czas dalszych przemian, rozwoju i wyzwań. Klienci doceniają różnorodność naszej oferty produktowej. Nie koncentrujemy się na jednej marce – chcemy dalej rozszerzać przekrój produktowy oraz paletę naszych usług.

  Marcin Rosół – Menedżer ds. Obsługi Klientów Flotowych
  Polskie Składy Oponiarskie Sp. z o.o.