×
« powrót
  22 czerwca 2015

  Rozwij sieci PSO Flota

  Przy okazji podsumowania sezonu letniego w mediach branżowych pojawiła się wypowiedź jednego z naszych managerów. Na pytania magazynu Fleet, dotyczące sieci serwisów PSO Flota, odpowiada Dariusz Gwiżdż, manager ds. sprzedaży flotowej i rozwoju sieci.

  1. Jak rozbudowana jest Państwa sieć serwisowa? Czy funkcjonuje ona na bazie placówek firmowych, czy też współpracują Państwo z przedsiębiorcami mającymi indywidualne warsztaty?

  Struktura sieci PSO FLOTA opiera się zarówno na grupie serwisów własnych, jak i na serwisach partnerskich. W chwili obecnej współpracujemy z blisko 150 punktami serwisowymi na terenie kraju. Jednocześnie uważamy, że nie jest potrzebne zbytnie rozdrobnienie sieci serwisowej tak, aby w przyszłości móc zapewnić odpowiedni wolumen pojazdów do obsługi w danym punkcie, stawiamy na zrównoważony rozwój pod względem ilościowym, ze szczególnym naciskiem na jakość oferowanych usług. Dobieramy partnerów serwisowych z grona stacji z tradycjami, aczkolwiek poszukujemy również nowych kontrahentów, oceniając wcześniej perspektywy oraz dogłębnie analizując środowisko biznesowe. Z racji głównego profilu spółki, tzn. hurtowej dystrybucji ogumienia, sieć ukształtowała się głównie na bazie serwisów współpracujących i związanych z grupą PSO. Naturalnie udział w strukturze sieci PSO FLOTA jest warunkowany spełnieniem określonych kryteriów. Obecny kształt sieci w wymiarze ilości, rozmieszczenia, nasycenia i jakości to wynik długoletnich prac nad rozwojem – unifikacji struktur, standaryzacji i certyfikacji jakości oraz wielu innych działań w ramach przyjętej długoterminowej strategii.

  2. Jakiego rodzaju usługi oferują Państwo swoim klientom?

  Oferta, którą kierujemy do Klientów flotowych, jest ofertą kompleksową. Obejmuje  ona  pakiet kompleksowych działań związanych z zarządzaniem oponami, pozwalających na osiągnięcie wyższej efektywności eksploatacji ogumienia. Opony dla naszych Klientów to również element działalności, który ma wpływ na wynik finansowy. Nasz projekt  flotowy pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści nie tylko przy samym zakupie, ale również w całym cyklu użytkowania.
  Osią oferty jest pakiet usług oponiarskich, skupiający się wokół serwisu koła samochodowego. Zakres usług w zasadzie obejmuje wszystkie usługi montażowe i naprawcze, we wszystkich typach pojazdów oraz technologiach opon funkcjonujących na rynku.
  Ponadto systematycznie poszerzamy zakres oferty o dodatkowe usługi  – szybkie naprawy mechaniczne, usługi mycia pojazdów, usługi skierowane do użytkowników z grupy VIP.
  Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby naszych klientów, jesteśmy elastyczni i patrzymy na współpracę w ujęciu długookresowym. Uważamy, że optymalizacja kosztów związanych z ogumieniem we flocie spowoduje rozwój biznesu naszego klienta, a co za tym idzie, zacieśnienie współpracy między nami.

  3. Na jakiego rodzaju przywileje mogą liczyć klienci flotowi?

  Idea, którą się kierujemy, to przede wszystkim zrozumienie potrzeb, jasne reguły współpracy oraz indywidulane podejście do specyfiki floty i oczekiwań klienta, które są podstawą stabilnej i efektywnej współpracy biznesowej. Oferujemy klientowi flotowemu pewnego rodzaju outsourcing. Uważamy, że zespół profesjonalistów i jednocześnie pasjonatów, mający wsparcie największych hurtowni z grupy PSO w Polsce, będzie optymalnie zarządzał ogumieniem we flocie kontrahenta.
  Klienci, którzy korzystają z naszej oferty, otrzymują :
  – pakiet usług, który pozwoli na łatwiejszą i sprawniejszą wymianę opon we flocie
  – dedykowany dostęp do nowoczesnego oprogramowania, umożliwiającego pełny nadzór i administrację oponami
  – jednolite i konkurencyjne ceny usług i opon w całej sieci
  – opiekę ze strony BOK PSO FLOTA w postaci indywidulanego opiekuna
  – zbiorczy system fakturowania / rozliczeń z funkcją importu danych
  – rozbudowany system raportów
  – obsługę sezonowego przechowywania opon wraz z raportem o stanie ogumienia
  – obsługę przesyłania opon pomiędzy magazynami depozytów
  – sezonowe dostawy opon zimowych do dealerów, w przypadku zakupu we flocie nowych pojazdów